Resten av NUKs blader for katolske barn og unge for 2004 blir ikke utgitt

Resten av NUKs blader for katolske barn og unge for 2004 blir dessverre ikke utgitt. På grunn av anstrengt økonomi har Norges Unge Katolikker (NUK) ikke mulighet til å gi ut flere blader i 2004. Dette ble vedtatt på Arbeidsutvalgsmøtet (AUV) 28. oktober. NUK har rett og slett ikke mulighet til å betale for utgivelser av flere blader dette året. Dette beklager vi på det sterkeste.

I året som har gått har NUK vært ganske tro mot sitt budsjett. Det vil si at vi ikke har gått over grensene som budsjettet har gitt oss i noen vesentlig grad. Man kan da spørre seg hvorfor NUK likevel har dårlig økonomi. Den dårlige økonomien skyldes flere årsaker, deriblant svært høye reiserefusjonskostnader til deltagere på arrangementer og deltagere på arrangementer som ikke betaler deltageravgift. Organisasjonen trenger også flere medlemmer.

Vi oppfordrer alle som har glede av bladene til å gi generøse gaver. Kostnadene for å sende ut et blad (med trykk og porto), avhengig av hvilket, ligger mellom 25 og 30 kr. Vi gir tradisjonelt ut 4 numre av hvert blad i året (Credimus for de eldste, Q for ungdommene og Arken for barn). Fra medlemskontingenten får NUK sentralt 110 kr per medlem, før statsstøtten kalkuleres inn. Rask hoderegning tilsier at det ikke blir så mye penger igjen etter at bladene er trykket og utsendt.

Så igjen: Gi gaver til bladene! Kontonummer: 3000 16 91399 (merk: bladene)

Med håp om deres forbønn for alle barn og unge i Norge,

Pham Cong Thuan

Leder i Norges Unge Katolikker

Melding fra Norges Unge Katolikker (NUK) (24. november 2004)

av Webmaster publisert 24.11.2004, sist endret 24.11.2004 - 14:06