Kardinal Ratzinger klager over "aggressiv sekulær ideologi" i Sverige

Kardinal Joseph Ratzinger, prefekten for Vatikanets Kongregasjon for troslæren, sier at fengselsstraffen for en svensk pinsepastor som prekte om homoseksualitet er et urovekkende eksempel på en aggressiv sekulær ideologi. I et intervju med den italienske dagsavisen La Republicca 19. november sier Ratzinger at han er urolig over at forsøkene på å skille stat og religion i en sekulær stat holder på å utarte.

-Det finns en aggressiv sekulær ideologi som er urovekkende, sier han. I Sverige er en protestantisk pastor dømt til en måneds fengsel for å ha preket om homoseksualitet ut fra en bibeltekst. Streben etter en sekulær stat er ikke lenger en streben etter en nøytralitet som gjør at det finnes plass og frihet for alle. Den er i ferd med å forandres til en ideologi som tvinger seg på gjennom politikken og som ikke lar et katolsk og kristent syn få plass i det offentlige rom. Kristendommen risikerer å privatiseres og avstumpes. Vi må forsvare religionsfriheten mot en ideologi som fremstiller seg selv som fornuftens eneste røst, når den egentlig bare er et uttrykk for en viss form for fornuftstro.

Kardinal Ratzinger betoner at staten må sørge for at det er plass til religionene i samfunnsbyggingen. -At en stat er sekulær på rett måte er det samme som religionsfrihet. Staten tvinger ikke en religion på noen, men gir rom for og samfunnsansvar til religionene. På den måten lar staten religionene bidra i samfunnsbyggingen.

Kardinal Ratzinger er overbevist om at den kristne tro kommer til å ha mye å gi Europa også i fremtiden, tross sekularisering og kulturblandinger. -Vi har gått fra en kristen kultur til en sekularisme som er aggressiv og iblant direkte intolerant, sier han. Men tross dette, og tross at mange kirker står tomme og mange mennesker ikke får til å tro, er ikke troen død. Jeg er overbevist om at den kristne tro kommer til å være i stand til å gi moralsk og kulturell kraft til Europa.

Vatikanradioens skandinaviske avdeling (20. november 2004)

av Webmaster publisert 29.11.2004, sist endret 29.11.2004 - 09:53