Paven overleverte helgenrelikvier til den økumeniske patriark

 Les også:

Pave Johannes Paul II overleverte lørdag relikviene til helgenene Gregor av Nazianz og Johannes Krysostomos til den ortodokse patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus I. Paven sa han håpte denne gesten ville tjene til å "forsterke vår vei til forsoning." Den økumeniske patriarken uttalte at handlingen bekreftet at "det ikke finnes uoverstigelige problemer i Kristi Kirke."

Tilbakeleveringen av de to kirkefedrenes relikvier til Konstantinopel, der de begge var biskoper, fant sted i Peterskirken i en høytidelig økumenisk gudstjeneste med tallrike katolske og ortodokse geistlige, samt en rekke diplomatiske representanter tilstede.

Under gudstjenesten ble et brev fra paven adressert til patriarken, "den første blant likemenn" i de ortodokse kirker, lest opp. Her sier paven at tilbakeføringen av relikviene til Konstantinopel er "en velsignet anledning til å rense våre sårede minner og å forsterke vår vei mot forsoning." I brevet som ble lest på pavens vegne av erkebiskop Leonardo Sandri fra Vatikanets Statssekretariat, uttalte paven at dette er det "gunstige øyeblikk" for å forene våre bønner med helgenenes forbønner med bønn om at Gud "vil fremskynde timen da vi vil være i stand til å leve sammen i full kommunion, i feiringen av den hellige Eukaristien, og slik bidra på en mer virksom måte til at verden kan tro at Jesus Kristus er Herren."

"Jeg vil aldri slutte å søke med fasthet og målbevissthet dette fellesskapet blant Kristi disipler, etter som mitt ønske, som svar på Herrens vilje, består i å være en tjener for fellesskapet `i sannhet og i kjærlighet," fastslo paven i brevet.

Under Ordets liturgi ble det lest fra Bibelen og fra de to kirkelærerhelgenenes tekster. Forbønnene ble introdusert av paven og avsluttet av patriarken. Deretter fulgte overleveringen av relikviene. Paven ble tydelig rørt under gudstjenesten.

Etter opplesningen av pavens budskap, takket patriark Bartholomeus I ham offentlig ved å uttrykke den "lykke og glede" denne gesten bringer ved Konstantinopels bispesete (i Istanbul, Tyrkia) og i hele det ortodokse fellesskap. "En hellig handling blir feiret i dag, en handling som reparerer en kirkelig anomali og urett."

"Denne broderlige gest fra det gamle Roms kirke bekrefter at det ikke eksisterer uovervinnelige problemer i Kristi Kirke, når kjærlighet, rettferdighet og fred møtes i den hellige 'diakonia' (tjeneste) for forsoning og enhet," sa den ortodokse lederen. Med denne handlingen har paven gitt "et lysende eksempel som må bli etterlignet," avsluttet patriarken.

Relikviene til St. Gregor av Nazianz som døde i 390, ankom Roma med en gruppe bysantinske nonner som flyktet fra den ikonoklastiske forfølgelsen i det åttende århundret og som på denne måten reddet dem. Relikviene til St. Johannes Krysostomos som døde i 407, ble trolig fjernet fra Konstantinopel under det latinske keiserdømmet som varte fra 1204 til 1258.

Patriark Bartholomeus I reiste lørdag ettermiddag sammen med en delegasjon fra Vatikanet tilbake til Istanbul. Kardinal Walter Kasper, presidenten for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, ledet Vatikanets delegasjon. I Istanbul ble relikviene fraktet fra flyplassen til St. Georgskatedralen der en bønnegudstjeneste fant sted på kvelden. Mange ortodokse og katolske troende var tilstede i denne anledning. Også biskoper fra flere ulike konfesjoner som deltok på Focolarebevegelsens økumeniske konferanse for biskoper, var tilstede. Etter gudstjenesten ble relikviene overført til privatkapellet til den økumeniske patriark. Under festen for den hellige Andreas, det økumeniske patriarkatets patronatsfest, skal relikviene igjen tilbake til katedralen. Patriarken skal da sammen med ortodokse biskoper fra hele verden koncelebrere ved en festgudstjeneste. Også delegasjonen fra Roma skal delta i gudstjenesten.

Etter hva Kathpress erfarer, skal pave Johannes Paul II og den økumeniske patriark Bartholomeus I ved en middag etter overleveringen av relikviene på lørdag ha avtalt gjenopptagelsen av den offisielle teologiske dialogen mellom den katolske og ortodokse Kirke. Første samtaletema skal dreie seg om utøvelsen av Petersembedet. Den offisielle teologiske dialog hadde strandet med spørsmålet om vurderingen av de unerte Kirkene (de østlige Kirker som står i fullt kirkefelleskap med Roma).

Kathpress/Zenit (28. november 2004)

av Webmaster publisert 30.11.2004, sist endret 30.11.2004 - 10:05