Mottagelsen av relikviene - høydepunkt i Bartholomeus Is tjenestetid

 Les også:

Bartholomeus I sier at det å motta relikviene til de to kirkelærerne Gregor av Nazianz og Johannes Krysostomos fra pave Johannes Paul II er hans viktigste embetshandling i de 13 årene han har vært økumenisk patriark av Konstantinopel.

Den "første blant likemenn" i de ortodokse Kirker uttalte: "Jeg er overveldet og veldig glad. Ikke bare jeg personlig, men også hele Konstantinopels Kirke - og jeg kan si uten reservasjoner - hele ortodoksien, hele det kristne Øst."

"Dette er et veldig viktig steg mot full enhet mellom våre to søsterkirker," sa patriark Bartholomeus i et intervju med Vatikanradioen. "Jeg ser på det som den viktigste av mine embetshandlinger som patriark disse siste 13 årene. Vi takker Hans hellighet, Johannes Paul II," uttalte den ortodokse lederen. Bartholomeus I ble valgt som Apostelen Andreas' etterfølger ved Konstantinopels bispesete i 1991.

"Vi kan vente andre steg fremover," sa Bartholomeus I. "Vi kan ikke forutse hvilke, men de vil alltid være positive, alltid broderlige steg som vil fremme gode relasjoner mellom oss. Hvert av disse steg vil være en sten i konstruksjonen av den fulle enhetens bygning."

ZEN - Zenit (29. november 2004)

av Webmaster publisert 02.12.2004, sist endret 02.12.2004 - 00:42