"En stor økumenisk begivenhet"

 Les også:

Den gresk-ortodokse teologiprofessoren i den østerrikske byen Graz, Grigorios Larentzakis, sier en kommentar til Kathpress at tilbakeleveringen av de to helgenenes relikvier er en "stor økumenisk begivenhet." Han begrunner dette med at både St. Gregor av Nazianz og St. Johannes Krysostomos begge var store patriarker av Konstantinopel og er svært viktige kirkefedre for den felles østlige og vestlige Kirke i det første årtusen. Han påpeker at denne siste økumeniske gest har en flerdobbelt betydning:

For det første er den "en bekreftelse på pavens og Den romersk-katolske Kirkes økumeniske gode vilje til å gjøre alt som er mulig for virkeliggjørelsen av det fulle kirkelige og sakramentale fellesskap mellom de to søsterkirkene."

For det andre "gir denne gesten et veldig viktig historisk bidrag til å overvinne det smertelige og til i dag fortsatt vedvarende traume som det fjerde korstog i 1204, gjennom den brutale og skamløse plyndring av Konstantinopel, har forårsaket." Den ene av relikviene var del av tjuvgodset til korsfarerne den gangen, mens den andre ble brakt i sikkerhet i Roma under den ikonoklastiske strid i det åttende arhundret.

For det tredje, "når man vet at de daværende hendelsene med erobringen og plyndringen av Konstantinopel, den bysantinske keiserens og patriarkens flukt, og grunnleggelsen av et latinsk keiserrike og et latinsk patriarkat i Konstantinopel, var det som fullbyrdet det egentlige skisma, den endelige splittelse, mellom Øst- og Vestkirken, forstår man den store betydning denne gest av Johannes Paul II har som en økumenisk handling av første klasse."

"Denne handlingen fremmer økumenisk dialog, og også de økumeniske relasjoner mellom de to Kirker mer enn mange andre økumeniske samtaler og teoretiske diskusjoner. Til sist dreier det seg om den udelte Kirkes felles helgener, som helt til i dag spiller en viktig rolle for utformingen av vår tro." "Hendelsen er så viktig at den økumeniske patriark selv reiste til Roma for å motta relikviene personlig fra pave Johannes Paul II og ledsage dem til Konstantinopel. På dagen for de store økumeniske festlighetene i Konstantinopel, 30. november - festen for den hellige Andreas, Konstantinopels skytshelgen, vil ikke bare pavens representanter, men også representanter fra alle ortodokse kirker og patriarkater delta i feiringen. Hendelsen er ganske sikkert et av høydepunktene i de økumeniske bestrebelser - med en vedvarende virkning på livet og historien til begge søsterkirkene," uttalte den gresk-ortodokse teologiprofessoren til Kathpress.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (30. november 2004)

av Webmaster publisert 02.12.2004, sist endret 02.12.2004 - 10:24