Israelere og palestinere ønsker å fremme pilegrimsreiser til Det hellige land

Israelske og palestinske myndigheter undertegnet en felles uttalelse for å kunngjøre at de vil samarbeide om å fremme pilegrimsreiser og turisme til Det hellige land.

I teksten som er undertegnet av Gideon Ezra, Israels turistminister og Mitri Abu Aita, palestinsk minister for turisme og oldsaker, takker de paven for hans innsats på dette området.

Uttalelsen var et resultat av et møte mellom de to ministrene 24. november. I uttalelsen heter det "at turisme ikke bare er en vesentlig økonomisk kraft, men også et middel til å bringe fred og bygge broer av tillit mellom folkene i Midt-Østen."

De to turistdepartementene sier de "vil sette i verk effektive tiltak for å sikre en trygg og problemfri gjennomreise for pilegrimer og turister som besøker Israel og de palestinske områdene."

Begge ministre satte "stor pris på Han hellighet pave Johannes Paul IIs tale til den italienske bispekonferansens generalforsamling, der han oppfordret biskopene til å organisere pilegrimsreiser til Det hellige land."

ZEN - Zenit (5. desember 2004)