Svensk biskop ser håp for kristendommen i Europa

"Det åndelige livet er nøkkelen til Kirkens revitalisering i Europa"

Biskop Anders Arborelius av Stockholm mener at katolikker må få tilbake en følelse av "stolthet over å tilhøre Kirken." "Iblant er vi katolikker for engstelige og mangler mot og stolthet til å gi vitnesbyrd om troen", sa den svenske biskopen som var invitert for å tale ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Navarra i Spania i slutten av november.

"Lekfolket må oppmuntres til å gi dette vitnesbyrd i deres omgivelser hver dag," tilføyde biskopen. "Menneskelivets verdighet og ethvert menneskes verdi som Guds bilde," som Kirken forkynner, "er et nødvendig bidrag i forbrukerverdenen," sa han. Biskop Arborelius vektla "Johannes Paul IIs vedvarende interesse for å forsvare hvert menneskes unike verdi fra unnfangelse til naturlig død, og enheten mellom alle mennesker av god vilje, av alle religioner, til beste for fred og rettferdighet."

"Katolisismen vil bli revitalisert i Europa gjennom det åndelige livet. Alle døpte må få hjelp til å oppdage at de lever i kontinuerlig forening med Jesus Kristus, og at deres daglige liv er en handling av tjeneste og tilbedelse," understreket biskopen.

Han forutsa også "en tilbakevending til familieverdier," fordi "ethvert menneske søker fellesskap," til tross for den rådende individualisme. "Foreldre må gjenoppdage deres ansvar som troens vitner og formidlere. Staten som sådan må være nøytral, ikke en fiende, for å gjøre det mulig for foreldre og fellesskap og utøve sin rolle som troens apostler," tilføyde han.

Angående Kirkens situasjon i Sverige, vektla han at "Den katolske kirke i Sverige involverer 2 % av befolkningen, omkring 150 000 innbyggere, de fleste innvandrere." Men "den vokser," sa han. "Vi trenger kall og nye kirker eller menigheter, tross sekularisering."

ZEN - Zenit (23. november 2004)

av Webmaster publisert 07.12.2004, sist endret 07.12.2004 - 07:36