Innvielse av glassmalerier i Askim

Josef og Maria ved krybben

Under høymessen søndag 5. desember 2004 innviet biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. nye glassmalerier i Maria-kirken i Askim. Etter messen var det hyggelig samvær der kunstneren Gabi Weiss fortalte om glassvinduene. Hun har også laget glassmaleriene i bispegården i Oslo.

Glassmaleriene er laget for å gi en mer sakral og rolig stemning i kirkerommet. For å beholde den intime atmosfæren i kirken er vinduspartiene holdt i lyse farger. Motivene som fremstilles i glassmaleriene forteller om Marias liv, om hennes lykkelige dager, men også tunge dager og timer. Fargen i Marias historie er i en mørkerød tone som minner om det jordiske. Samtidig er bildene omgitt av det guddommelige lys, det varme, strålende lys som omgir Marias liv så vel i lykkelige som i tunge stunder.

Motivene i de seks store vinduene er:

  1. Inkarnasjonen: Herrens bebudelse. Maria godtar Guds plan
  2. Glede over Jesu fødsel
  3. Flukten til Egypt
  4. Jesu død på korset
  5. Pieta: Marias smerte, Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang
  6. Marias opptagelse i himmelen

Sogneprest i Sta. Marias menighet i Askim, p. Piotr Pisarek O.M.I., sier det er gledelig at glassmaleriene har kommet på plass før 8. desember, festen for Marias uplettede unnfangelse, og han takker alle som har bidratt med støtte og hjelp i forbindelse med innvielsen av glassmaleriene.

Se også en billedserie med de nye glassmaleriene.

KI - Katolsk Infomasjonstjeneste, Oslo (sh/mt) (5. desember 2004)

av Webmaster publisert 08.12.2004, sist endret 08.12.2004 - 22:21