NUK med egen hjemmeside for Verdensungdomsdagene 2005

Logoen for Verdensungdomsdagene i Köln 2005

Planleggingen av norsk deltagelse på Verdensungdomsdagene i Köln i august 2005 er i full gang hos Norges Unge Katolikker (NUK). En egen hjemmeside for arrangementet lanseres nå: wyd.nuk.no. Her finner man nyttig informasjon om programmet i Köln og de norske gruppereisene som er planlagt. NUK har lagt opp til fem regionale gruppe-/bussreiser til arrangementet. I tillegg planlegger noen menigheter og andre grupper fra Norge å reise til Köln.

Temaet for neste års Verdensungdomsdager, de 20. i rekken, er hentet fra Matteusevangeliets beretning om de vise menn: "Vi er kommet for å hylle Ham..." Verdensungdomsdagene vil samle ungdom fra hele verden og forhåpentlig opp til flere hundre norske ungdommer. Biskop Gerhard Schwenzer av Oslo anbefaler unge katolikker i Norge å dra til Verdensungdomsdagene i Köln. Biskopen skal selv delta på verdensungdomsdagene og reiser med en av NUKs busser. "Jeg vil på det varmeste oppmuntre dere alle å bli med meg og en stor skare av Norges Unge Katolikker på denne pilegrimsvandringen til Verdensungdomsdagene" heter det blant annet i anbefalingen.

Som ledd i forberedelsen til Verdensungdomsdagene arrangerer NUK en egen forberedelseshelg på Mariaholm 25.-27. februar 2005. Den er obligatorisk for lederne på gruppereisene, men anbefales for alle deltakere. Om dette og mer til kan man lese på de nye, flotte hjemmesidene. Her kan man også melde seg på allerede nå.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. desember 2004)