Paven forsvarer julekrybben som tegn på troen og del av kulturen

Julekrybben er ikke bare en del av vår kultur og kunst, men "fremfor alt et tegn på troen på Gud, som kom til Betlehem for å 'ta bolig iblant oss'," sier pave Johannes Paul II. "Liten eller stor, enkel eller forseggjort, krybben er en velkjent og spesielt uttrykksfull fremstilling av julen," sa paven.

Den hellige far kom med denne kommentaren fra vinduet i sitt arbeidsværelse da han hilste mengden nedenfor på Petersplassen i forbindelse med at han ledet folkemengden i angelusbønnen midt på dagen. En stor mengde romerske barn var der med figurer av Jesusbarnet for at paven skulle velsigne dem. Barna skal senere plassere figurene i julekrybbene i deres hjem og menigheter.

"Som hvert år, skal jeg om en kort stund velsigne figurene av Jesusbarnet, som i den hellige natt blir plassert i krybbene der St. Josef og Jomfruen allerede er, stille vitner om et opphøyet mysterium," sa paven til folkemengden. "Med sitt blikk av kjærlighet, inviterer de oss til å våke og be for å ønske vår guddommelige Frelser velkommen, han som kommer for å bringe julens glede til verden."

Hans bemerkning om julekrybbene som tegn på tro og kultur kom på et tidspunkt da noen land debatterer om krybben bør fjernes fra offentlige steder. Nylig opplyste flere lærere i Nord-Italia om deres beslutning om ikke å sette opp krybbescener i skolene deres dette året, angivelig av respekt for religiøs pluralisme og for å unngå å støte ikke-kristne. Av samme grunn hadde en skole byttet ut navnet "Jesus" ("Gesù" på italiensk) i en julesang med ordet "dyd" ("virtù") på italiensk, to ord som rimer på italiensk.

I London ble en debatt om trivialiseringen av de kristne julesymbolene utløst da Madame Tussauds vokskabinett stilte ut St. Josef og Jomfru Maria i fotballspilleren David Beckhams og hans kone Victorias skikkelse, i en "julekrybbe" sammen med andre kjendiser.

Zenit/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2004)

av Webmaster publisert 13.12.2004, sist endret 13.12.2004 - 22:06