Ny medarbeider ved Familiesenteret

Elzbieta Schjetne er fra 1. desember 2004 ansatt i 50% stilling som vikar ved Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme. Hun er utdannet som psykoterapeut og driver ved siden av jobben ved Familiesenteret privatpraksis innen terapi/egenutvikling/coaching. Hun er født i Polen og flyttet til Norge i 1970.

Ved Familiesenteret vil hun bl.a. delta i arbeidet med å ferdigstille kursmateriell og iverksette det nye ekteskapsforberedende kurset som er utviklet: "Kjærlighet for livet!" Det første sentrale kurset arrangeres i Oslo vårhalvåret 2005 med start i slutten av januar.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. desember 2004)

av Webmaster publisert 15.12.2004, sist endret 01.10.2012 - 15:44