Sr. Maria Bernadette (Gertruda) Møller er død

Sr. Maria Bernadette (Gertruda) Møller døde i dag, 15. desember 2004, i Oslo etter 65 års klosterliv.

Sr. Maria Bernadette ble født 15. april 1917 i Lipowiec i Polen og kom til Norge i 1937. Her hadde hun sin novisiatstid hos St. Elisabethsøstrene i Oslo til 1939 da hun avla de første løfter og flyttet til Trondheim. I Trondheim arbeidet hun på operasjonsstuen på St. Elisabeths hospital helt til hun i 1982, etter noen måneders opphold i Tromsø, kom til Oslo. Her arbeidet hun bl.a. i respesjonen ved St. Elisabethhjemmet.

Det blir requiemmesse i St. Elisabeths kapell fredag 17. desember 2004 kl. 8.30, deretter begravelse på Nordstrand kirkegård.

Vi anbefaler vår kjære medsøster til deres forbønn.

St. Elisabethsøstrene i Oslo (15. desember 2004)

av Webmaster publisert 15.12.2004, sist endret 15.12.2004 - 16:22