Paven ønsket Norges nye ambassadør velkommen til Vatikanet

Sammen med fire andre nye ambassadører til Den hellige stol, ble Norges nye ambassadør, Lars Petter Forberg, i går ønsket velkommen av pave Johannes Paul II. Etter å ha akseptert deres akkreditiver talte han til gruppen på fransk. Mot slutten av talen hilste han den enkelte og gav dem en personlig skrevet velkomsthilsen med referanser til den spesifikke situasjonen i den enkeltes hjemland. De andre ambassadørene som ble mottatt sammen med Forberg er Gilton Bazilio Chiwaula fra Malawi, Pradap Pibulsonggram fra Thailand, Georges Santer fra Luxembourg og Raychelle Awour Omamo fra Kenya.

Lars Petter Forberg som er norsk ambassadør i Bern i Sveits, ble i Statsråd 26. november utnevnt som ambassadør ved Den hellige stol. Ved å ikke akkreditere ambassadørene til Italia som ambassadører til Den hellige stol, markerer Den hellige stol sin suverenitet overfor den italienske stat. Norge opprettet som et av de siste land i verden, diplomatiske forbindelser med Den hellige stol i 1986.

"Vår verden i dag," sa paven i talen til ambassadørene, "er merket av krigens svøpe. I møte med de humanitære drama er det internasjonale fellesskap kalt til å initiere oppfinnsomme handlinger på det barmhjertighetsmessige, økonomiske og politiske nivå. Det er viktig at diplomatiet for sin del gjør alt det kan for at freden skal seire. Jeg appellerer enda en gang til alle menn og kvinner av god vilje om å endelig legge ned våpnene og overgi seg til tillitens og den broderlige dialogens vei. Vold tjener aldri folkenes sak, heller ikke deres utvikling."

Paven ba hver ambassadør om å overbringe hans hilsen til innbyggerne og de offentlige og religiøse myndigheter i deres respektive land, "med en særlig tanke for de katolske fellesskap," og gav sine "beste ønsker for deres nye oppdrag."

Vatican Information Service/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. desember 2004)