Nytt senter i Nasaret med fokus på Marias innvirkning på historien

Et moderne internasjonalt senter for kunst, spiritualitet og teologisk refleksjon skal bygges i Det hellige land og dedikeres til Jomfru Maria. Hjelpebiskop Giacinto-Boulos Marcuzzo av Jerusalem presenterte initiativet for Den 21. internasjonale mariologiske kongress som var samlet om temaet "Maria fra Nasaret mottar Guds Sønn i historien." Kongressen ble avholdt ved Lateranuniversitetet tidligere denne måneden.

Det planlagte senteret skal bygges ved siden av Bebudelsesbasilikaen med en størrelse på 3000 kvadratmeter. Biskop Marcuzzo sa at prosjektet er ment å "kaste lys over Marias rolle i historien som begynner i Nasaret." Blant emnene som vil bli studert er "Nasaret i historien, i Kirkens historie, i idéhistorien, i kulturhistorien, i den kristne kunsthistorien, i den ikonografiske historien, i den generelle billedhistorien og i musikken," uttalte han. I tillegg, tilføyde biskopen, vil senteret kaste lys over den "allmenne" betydning av byen der Den hellige familie bodde, "siden alle marianske helligdommer i en viss forstand er en utvikling fra Nasaret, fra Maria fra Nasaret."

Det er blitt arbeidet med idéen siden 1990-årene. Nasarets muslimske borgermester, Tofit Zaiad, har vært sentral i idéfasen. Takket være støtte fra det franskbaserte Maria fra Nasaret selskapet er idéen i ferd med å virkeliggjøres. Flere marianske helligdommer og sentre på andre kontinenter har allerede uttrykt ønske om å bli assosiert med dette initiativet. Det er utviklet en internasjonal hjemmeside for prosjektet.

I sin tale til den mariologiske kongressen sa biskop Marcuzzo at han presenterte dette initiativet på vegne av de katolske biskopene i Det hellige land, inkludert Jerusalems latinske patriark Michel Sabbah, "men også på vegne av alle andre ledere for kirkene i Det hellige land, siden alle er i overensstemmelse om prosjektet." Han fortalte at jødiske ledere også er entusiastiske i forhold til prosjektet. Senteret har også støtte fra De fransiskanske vokterne av Det hellige land.

Den mariologiske kongressen var vitne til det første arbeidet utført av Maria fra Nasaret senteret: en multimedia bilde- og lydforestilling presentert i St. Antonius Basilika i Roma, med original musikk komponert av Thomas Pouring fremført av Prahas filharmoniske orkester.

Erkebiskop Pietro Sambi, apostolisk nuntius til Israel og apostolisk delegat til Jerusalem og Palestina, sa i en uttalelse at han håper dette prosjektet "vil sette besøkende i stand til å oppdage det kristne livets mening og glede."

ZEN - Zenit (20. desember 2004)