Requiemmesser på tamil for ofrene for flodbølgen

På tirsdag 28. desember, minnedagen for de uskyldige barn i Bethlehem, feires det en minnemesse i St. Olav domkirke i Oslo for ofrene for flodbølgene i Indiahavet. Messen feires kl. 18.30 av pater Clement Inpanathan Amirthanathan O.M.I.

Det er en av menighetens faste messer på tamil, ett av språkene på Sri Lanka, som omgjøres til en requiemmesse. Messen frembæres for alle ofrene, i Indonesia, Malaysia, Thailand, India og andre berørte land.

To dager etter, torsdag 30. desember kl. 19.00, er det også en requiemmesse på tamil i St. Paul kirke i Bergen, celebrert av pater Jagath Premanath Gunapala O.M.I.

Et flertall av de over 2.000 tamilske katolikker i Norge kommer fra kystområdene nordøst og øst på Sri Lanka, og en stor andel av dem har slektninger og venner som er rammet av katastrofen. Det samme gjelder de hinduistiske tamiler i Norge. Noen av landsbyene som de kommer fra, som Thalayady og Point Pedro, ble jevnet med jorden eller alvorlig skadet av vannmassene. I Mullaitheevu skyllet tsunamibølgen inn fra havet og over den katolske sognekirken der mens folk var samlet til messen. Et stort antall av messegjengerne er omkommet, hvorav en norsk tamil før bosatt i Bergen.

St. Olav domkirke akter også å arrangere en minnemesse om en ukes tid, når situasjonen er mer avklart og pårørende kan oppgi sine avdødes navn for forbønn.

Melding fra St. Olav domkirkemenighet, Oslo (ct/mt) (26. desember 2004, oppdatert 27. og 28. desember)

av Webmaster publisert 02.12.2009, sist endret 02.12.2009 - 21:24