Økumenisk forbønnsgudstjeneste i Oslo Domkirke (statskirken) i regi av Norges kristne råd

Norges kristne råd har tatt initiativ til en økumenisk forbønnsgudstjeneste i Oslo Domkirke onsdag 29. desember kl.16.30 i forbindelse med den store katastrofen i Sørøst-Asia. Gudstjenesten er et samarbeid mellom Norges kristne råd, Kirkens Nødhjelp, Oslo Domkirke, KFUK-KFUM Global og Caritas Norge.

Gudstjenesten vil ledes av representanter for ulike kirkesamfunn. I gudstjenesten synger Kari Iveland og Hilde Heltberg i tillegg til Oslo Domkor.

Melding fra Norges kristne råd (28. desember 2004)

av Webmaster publisert 28.12.2004, sist endret 28.12.2004 - 13:55