Biskopene på Sri Lanka: Stå sammen om å hjelpe Tsunami-ofrene

Vatikanet, 30. desember 2004 (VIS) - Den katolske bispekonferansen på Sri Lanka offentliggjorde i dag en uttalelse hvor prelatene uttrykker sin dype medfølelse med dem som er rammet av Tsunamien som brakte ødeleggelse over Sørøst-Asia den 26. desember.

Biskopene forsikret om at de vil be "for alle dem som har mistet sine kjære, som foreldre og barn, og dem som er skadet eller har mistet sin eiendom." Videre heter det i uttalelsen: "Samtidig trøstes vi av Den hellige Skrift (Salme 145-146) at vi ikke er forlatt og at tidens omskiftninger ikke styres av kaos eller av skjebnen. Derfor kaller vi vårt folk til å fatte mot og møte situasjonen med mot. Vi ber hele vårt folk, og spesielt katolikker, om å hjelpe dem som er berørt, uavhengig av etnisk tilhørighet eller religion."

I erklæringen, datert 27. desember, retter biskopene Joseph Vianney Fernando og Marius Peirus, henholdsvis president og generalsekretær for bispekonferansen, en appell "til hele folket i de berørte områdene om å forholde seg rolig og lovlydig, og til dem som har tilbøyeligheter til å utnytte andre om å avholde seg fra å søke vinning av andres ulykke." De ber også dem som ikke er rammet av katastrofen om å "bidra med materiell eller økonomisk hjelp såvel som psykisk støtte til alle ofrene." De tilskynder katolske foreninger til å "samles i bønn og be Herren gi vårt folk mot og viljestyrke til å komme igjennom elendigheten."

"Denne alvorlige stund kaller oss sammen for å hegne om ... dem som er rammet av denne grusomme naturkatastrofen."

VIS - Vatican Infomation Service/ KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. desember 2004)

av Webmaster publisert 31.12.2004, sist endret 31.12.2004 - 12:44