Folder med informasjon til katolikker langt fra sognekirken

Omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum har vært et tema Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme har behandlet i siste periode. Katolikker som bor langt fra sognekirken er vanligvis ikke representert i menighetsråd eller pastoralråd. Dermed er det lett å overse deres behov og bekymringer.

Arbeidsutvalget har nå utarbeidet brosjyren Er du katolikk og bor langt fra sognekirken? Råd og tips for et aktivt trosliv. Brosjyren kan enten hentes direkte fra nettet, bestilles via nettet eller fås ved henvendelse til informasjonstjenesten.

Melding fra Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (2. mai 2005)

av Webmaster publisert 02.05.2005, sist endret 02.05.2005 - 16:47