Benedikt XVI hilste de troende fra vinduet i sin leilighet for første gang

Søndag 1. mai hilste pave Benedikt XVI i forbindelse med bønnen Regina Cæli som i påsketiden erstatter Angelusbønnen, for første gang de troende på Petersplassen fra vinduet i arbeidsværelset i den pavelige leilighet. Paven har bodd i Vatikanets gjestehus, Domus Sanctae Marthae, siden pavevalget og flyttet inn i leiligheten i det apostoliske palass lørdag.

"Jeg hilser dere for første gang fra dette vinduet som min forløpers avholdte skikkelse gjorde velkjent for utallige mennesker over hele verden. Fra søndag til søndag var Johannes Paul II trofast mot en avtale som hadde blitt en elskverdig skikk, og ledsaget ved dette i over et kvart århundre Kirkens og verdens historie, og vi fortsetter med å føle ham nærmere oss enn noensinne."

Den hellige Far hilste "med særlig hengivenhet de ortodokse kirker og de østlige ortodokse kirker som i dag feirer Kristi oppstandelse. Til disse våre kjære brødre og søstre, retter jeg det tradisjonelle gledesbudet: 'Christos anesti!' Kristus er oppstanden!" Han sa at han håpet påsken for disse kirkene ville bli "en bønnekor av tro og lovprisning til den Ene som er vår felles Herre, og som kaller oss til å vandre bestemt på veien mot fullt fellesskap."

"I dag begynner vi mai måned med en liturgisk minnedag så kjær for kristne, dagen for Den hellige Josef, håndverkeren." Han tilføyde deretter til applaus fra de troende: "Dere vet at mitt navn også er Joseph!" Paven bemerket at festen ble innstiftet for 50 år siden av Pius XII "for å understreke arbeidets betydning og Kristi og Kirkens nærvær i arbeidets verden." Han sa videre at han håpet alle, særlig de unge fikk arbeid og at arbeidsforholdene stadig mer respekterer den menneskelige persons verdighet." Paven hadde spesielle hilsener til de ulike gruppene som var representert på Petersplassen, inkludert ACLI, det kristne forbund for italienske arbeidere som dette året feirer 60-årsjubileum.

Til slutt i talen vendte han oppmerksomheten mot Maria som måneden mai er dedikert til. Han bemerket hvordan "Johannes Paul II ved ord, og enda mer ved sitt eksempel lærte oss å betrakte Kristus med Marias øyne."

Etter Regina Cæli bønnen sa Den hellige Far at han de siste dagene hadde tenkt "på alle som lider på grunn av krig, sykdom eller fattigdom. I dag er jeg særlig nær Togos befolkning, oppbrakt av smertefulle indre kamper. For alle disse nasjoner bønnfaller jeg om roens og fredens gave."

VIS - Vatican Information Service (1. mai 2005)