Kroatisk katolsk misjon i Norge feirer 35-årsjubileum

Lørdag 7. og søndag 8. mai 2005 blir glade dager for kroatene i Norge. Kroatisk katolsk misjon i Norge feirer sitt 35-årsjubileum. Hovedcelebrant blir biskop Mile Bogovic fra Gospic i Kroatia.

Lørdag 7. mai kl. 16.00 blir det fermingsmesse på kroatisk i St. Olav domkirke. I alt er det 12 konfirmanter som gleder seg over å få den Hellige Ånds innsegl.

Søndag 8. mai kl. 16.00 blir det jubileumsmesse i St. Josephs kirke hvor vi skal markere vårt 35-årsjubileum. Kroatisk katolsk misjon i Norge ble opprettet i 1970 på initiativ fra kroatiske biskoper og med tillatelse av Oslo katolske bispedømme. Feiringen blir takksigelse og bønn. Vi vil takke Gud for alt det vi har fått i 35 år, og vil be Gud om at vi må forbli trofaste i vår tro. I fellesskapet med andre katolikker i Norge ønsker vi å være én, hellig, katolsk og apostolisk kirke.

I anledning 35-årsmarkeringen har Kroatisk katolsk misjon i Norge utgitt en CD med navnet 'Ime cu tvoje blagoslivljati uvijek i dovijeka' - 'Jeg skal lovprise ditt navn alltid og til evig tid'. På den finnes det en del sanger som kroatene synger i den hellige messe på søndager. CD'en kan kjøpes på St. Olav bokhandel.

Rett etter den hellige messe på søndag 8. mai blir det sammenkomst med biskop Bogovic i menighetssalen, med sang og dans. Det blir også anledning til å snakke med biskopen og spørre ham om slektninger i Kroatia.

P. Berislav Grgic, kroatisk prest i Norge

Melding fra Kroatisk katolsk misjon i Norge (6. mai 2005)

av Webmaster publisert 06.05.2005, sist endret 06.05.2005 - 14:41