Pavelig delegat skal lede kommende saligkåringsseremonier

Praksisen med å la en pavelig delegat lede saligkåringsseremonier i stedet for paven selv vil bli gjenopptatt denne uken. Lørdag 14. mai kl. 17.00 vil kardinal José Saraiva Martins, prefekt i Kongregasjonen for helligkåringer, etter pave Benedikt XVIs beslutning lede saligkåringen i Peterskirken av de to ordenssøstrene Maria Anna Barbara Cope og Moder Himmelfart av Jesu Hjerte.

Den førstnevnte tilhørte Søstrene av den fransiskanske tredjeorden av Syracuse, New York, kjent som Moder Marianne av Molokai. Den andre, Moder Himmelfart, var medstifter av De dominikanske misjonssøstre av Rosenkransen i bispedømmet Pamplona i Spania.

De siste tiårene har pavene Paul VI og Johannes Paul II ledet salig- og helligkåringsseremonier. Denne uken blir dette endret når kardinal Saraiva presiderer. Dette er ikke "noe helt nytt, men gjenopptakelsen av den praksis som var i bruk i Kirken inntil 1971," fortalte kardinalen Vatikanradion. "I følge denne praksisen var det ikke paven som feiret saligkåringene, ikke en gang når de fant sted i Roma, i Peterskirken," sa han. I stedet "ble riten feiret av en biskop eller en kardinal på delegasjon fra Den hellige Far."

Kardinal Saraiva minnet om at Paul VI i 1971 selv ledet saligkåringsseremonien til den hellige Maximilian Maria Kolbe i Vatikanet. "Det var første gang det skjedde," sa kardinalen. "Dessuten, i anledning det hellige året 1975, som innebar en økning i saligkåringsseremonier, opprettholdt Paul VI denne beslutningen og fortsatte med selv å lede saligkåringer under Den hellige messe, og det gjorde han helt til slutten av hans liv."

Kardinalen fortsatte: "Praksisen som var introdusert av Paul VI ble bestandig fulgt av Johannes Paul II. Men i tillegg til det begynte han å ta med seg saligkåringsriten ut på sine mange og hyppige apostoliske og pastorale besøk til forskjellige kontinenter og land, i tillegg til de høytidelige messene."


En av de som snart skal saligkåres, Moder Marianne Cope, var "etterfølgeren" til den salige fader Damian, de spedalskes apostel på Hawaii-øya Molokai. Moder Marianne het opprinnelig Barbara Koob og ble født i Heppenheim i Tyskland i 1838. Hun flyttet til New York da hun var tre og ble amerikansk statsborger. Senere sluttet hun seg til Søstrene av den fransiskanske tredjeorden av Syracuse.

Som priorinne i det fransiskanske klosteret i Syracuse, besvarte Moder Marianne senere kong David Kalakauas anmodning om bistand til spedalske barn, noe som var beskrevet som en "nasjonal lidelse" på Hawaii. Hun tok med seg seks andre nonner og ble på denne øya til hun døde i 1918 i en alder av 80 år. Nonnene arbeidet i Kalaupapa på Molokai ved siden av fader Damian de Veuster under de siste månedene av livet hans. Den belgiske presten døde av spedalskhet i 1889 og ble saligkåret i 1995. Etter fader Damians død drev Moder Marianne hjemmet for spedalske menn og barn i Molokai. Arven etter henne har inspirert bøker, skuespill og sanger. I tillegg til å etablere et hjem for kvinner med spedalskhet, eller Hansens sykdom, i Molokai, startet hun det som nå er Maui minnesykehus.

Moder Himmelfart av Jesu hjerte, født Florentina Nicol Goñi 14. mars 1868, i Tafalla, Spania, skal også saligkåres. Hun sluttet seg til klosteret til Dominikanerinnene av tredje orden i Huesca og var medstifter og første generalpriorinne for Dominikanerinnene av Den hellige Rosenkrans. Hun var lærer og rektor på skolen i tilknytning til klosteret.

I Peru hjalp hun biskop Ramón Zubieta som også var dominikaner med å opprettelsen av De dominikanske søstre av Den allerhelligste Rosenkrans, stiftet for å forkynne Evangeliet for Amazonas stammer. Hun var deres første generalpriorinne. Moder Himmelfart døde i Pamplona i Spania 24. februar 1940.

ZEN - Zenit (4. mai 2005)

av Webmaster publisert 11.05.2005, sist endret 11.05.2005 - 10:43