Saligkåringsprosess for Johannes Paul II begynner allerede nå

Pave Johannes Paul II (1920-2005)

Pave Benedikt XVI har overraskende kunngjort at saligkåringsprosessen for sin forgjenger, Johannes Paul II, kan begynne med det samme.

I et møte i Lateranbasilikaen med prester og diakoner fra bispedømmet Roma leste paven opp et svarbrev fra prefekten for Kongregasjonen for Helligkåringer, kardinal José Saraiva Martins, til generalvikaren for Roma, kardinal Camillo Ruini. Brevet var skrevet med pavelig samtykke. Av brevet fremgikk det at pave Benedikt XVI har gitt dispensasjon fra den fem års ventetid som er foreskrevet i kirkeloven for å innlede en saligkåringsprosess.

Les mer:

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (13. mai 2005)