Erkebiskop Levada ny prefekt for Kongregasjonen for Troslæren

Erkebiskop Levada

Vatikanet, 13. mai 2005 - Erkebiskop William Joseph Levada av San Francisco etterfølger tidligere kardinal Joseph Ratzinger som prefekt for Kongregasjonen for Troslæren. Denne beslutningen av pave Benedikt XVI ble kunngjort av Vatikanet i dag, fredag 13. mai.

Levada ble født i Long Beach (erkebispedømmet Los Angeles) i USA den 15. juni 1936. Han har sin presteutdannelse fra St. John's Seminary College i Camarillo, California, og fra Roma, hvor han også ble presteviet den 20. desember 1961 i Peterskirken. Han tok doktorgrad i teologi ved det pavelige universitet Gregoriana i 1971, og har undervist der i noen år, såvel som ved St. John's Seminary College i Camarillo, California. Han ble bispeviet i 1983, og virket først som hjelpebiskop i Los Angeles.

Den nå 68 år gamle Levada har siden 1995 vært erkebiskop av San Francisco. Mellom 1976 og 1983 har han arbeidet som saksbehandler for Kongregasjonen for Troslæren. Etter sin bispevielse har han vært involvert i mange komitéer for den amerikanske bispekonferansen. Fra 1986 til 1993 var han, som eneste amerikanske biskop, medlem av redaksjonskomitéen for Den katolske kirkes katekisme. Han har også vært aktiv i dialogen mellom den katolske og den anglikanske kirke i USA. I 2000 ble han utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Troslæren. I november 2003 begynte han en 3-årsperiode som leder for den amerikanske bispekonferansens troslære-komité. Som representant for bispekonferansen har han også vært involvert i spørsmål rundt katolikker i det politiske liv, og i arbeid for å forebygge overgrep mot barn og unge - et tema som vil være dagsaktuelt også i hans virke som prefekt for Kongregasjonen for Troslæren.

KAP/Vatikanradioen/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. mai 2005)

av Webmaster publisert 13.05.2005, sist endret 13.05.2005 - 15:42