Eierskifte ved St. Sunniva skole

Oslo katolske bispedømme overtar etter St. Josephsøstrene

Skolens emblem Etter at vi har eiet og drevet St. Sunniva skole i 140 år går skolen nå over i andre hender. Det er Oslo katolske bispedømme som overtar skolen fra og med 1. august dette år.

Vi har i flere år gjort oss tanker om fremtiden for St. Sunniva skole. Grunnet manglende rekruttering i våre egne rekker, ser vi oss ikke lenger i stand til å ta ansvaret som følger med både drift og forvaltning av skolens eiendommer. Utgangspunktet for våre drøftelser i forbindelse med skolens fremtid har alltid vært og er vårt sterke ønske om å bevare St. Sunniva skole som en kristen/katolsk skole.

Derfor er det en stor glede for oss at vi nå kan overlate skolen til Oslo katolske bispedømme. Vi føler oss trygge på at Oslo katolske bispedømme vil videreføre og ta vare på det som vi i løpet av 140 år har prøvd å bygge opp ved vår skole.

Vi benytter anledningen til å takke alle nåværende og tidligere ansatte ved St. Sunniva skole som lojalt og trofast har vært med på å realisere våre verdier når det gjaldt oppdragelse av barn og unge. Vår takk går også til nåværende og tidligere elever ved St. Sunniva skole og til deres foreldre. Vi setter stor pris på den tilliten dere har vist oss i alle år.

Alle St. Josephsøstre vil fortsatt be for St. Sunniva skole og helt spesielt om Guds velsignelse for skolens nye eier: Oslo katolske bispedømme.

Melding fra St. Josephsøstrene (18. mai 2005)

av Webmaster publisert 18.05.2005, sist endret 18.05.2005 - 19:36