Presisering av uttalelse om kjønnsnøytral ekteskapslovgivning

 Les også:

Oslo katolske bispedømmes kommisjon for rettferdighet og fred sendte forleden ut en uttalelse om det kjønnsnøytrale ekteskap i anledning av at noen partier har gått inn for det.

Mange har tolket dokumentet dit hen at katolikkene i Norge blir pålagt fra høyeste hold ikke å stemme på en av tre navngitte partier.

Den katolske kirke i Norge stiller sine medlemmer fritt til å stemme på det parti som man selv anser for - ut fra sin egen samvittighet og tro på Jesus Kristus - å ta best vare på samfunnets ve og vel, og som tar mest hensyn til samfunnets moralske forpliktelser. Intet parti er i så henseende perfekt. Selvfølgelig mener vi at å gå inn for det kjønnsnøytrale ekteskap er feil slik som kommisjonen påpekte.

+ Gerhard Schwenzer

Melding fra Oslo katolske bispedømme (27. mai 2005)