Benedikt XVI fordømmer nazismen

I ett skarpt uttalande fördömde påven Benedikt XVI fredag 20. mai nazismen och den ateistiska kommunismen. Han manade alla som arbetar för fred och försoning att ta avstånd från dessa båda ideologier.

Efter visningen av en film om Johannes Paulus II gjorde påven Benedikt XVI i fredags starka uttalanden mot nazismen och de övergrepp som drabbade Polen och det judiska folket under den tyska ockupationen av landet under andra världskriget.

- De ohyggliga brott som begicks visar tydligt den ondska som är inbyggd i den nazistiska ideologin. Skakad av allt detta lidande och allt våld beslutade den unge Karol att ändra sitt eget liv och bejakade kallelsen att bli präst.

Benedikt pekade på fredsdagen den 8 maj 1945 som ett slut på den enorma tragedi som lett till ödeläggelse och död i Europa i en skala som världen dittills inte skådat.

- Varje gång en totalitär regim krossar enskilda människor, är hela mänskligheten hotad.

Påven frågade sig hur vi skulle kunna låta bli att se en gudomlig plan bakom det faktum att en polsk påve efterträtts av en medborgare från Tyskland, där den nazistiska regimen formerades med sådan kraft innan den gav sig på sina grannar, i synnerhet Polen.

Båda dessa påvar, Johannes Paulus II och Benedikt XVI, tvingades i sin ungdom - dock på skilda sidor och under olika omständigheter - erfara andra världskrigets barbarism och dess ofattbara grymhet mot människan, av folk mot folk.

Påven underströk att världen inte kan bli bättre om inte ondskan besegras: och ondska kan bara övervinnas genom förlåtelse.

- Må det gemensamma och uppriktiga fördömandet av nazismen och den ateistiska kommunismen bli ett gemensamt åtagande för alla som arbetar för försoning och fred byggd på förlåtandets grund.

Benedikt XVI tvingades som andra unga tyskar att mot sin vilja bli medlem i Hitlerjugend. I slutet av kriget togs han ut till tjänst i tyska luftvärnet och stationerades i Ungern. Han deserterade när han blev vittne till hur den judiska befolkningen i Ungern behandlades.

SVE - Katolska Kyrkan i Sverige (24. mai 2005)

av Webmaster publisert 01.06.2005, sist endret 01.06.2005 - 13:34