Paven støtter de italienske biskopenes kampanje mot folkeavstemning

Påven stöttar italienska biskoparnas kampanj mot folkomröstning om embryon och konstgord befruktning

Påven Benedictus XVI sade 30 maj att han stöttar de italienska biskoparnas kampanj för bojkott av en folkomröstning som kan liberalisera konstgjord befruktning och avskaffa embryots rättigheter.

12-13 juni förväntas italienarna säga om de vill avskaffa en ny lag som begränsar konstgjord befruktning och forskning på embryon.

Den gällande lagen förbjuder donation av sperma och ägg, begränsar antalet ägg som får befruktas till tre och förbjuder all forskning på embryon. Folkmröstningen kan avskaffa reglerna för forskning på embryon, begränsningen till tre embryon, förbudet mot donation av ägg eller sperma från någon annan utanför paret, och embryots rättigheter.

Biskoparnas ordförande Camillo Ruini har uppmanat katolikerna att inte rösta. Om mindre än 50 % av de röstberättigade deltar, blir folkomröstningens resultat ogiltigt.

Påven berömde biskoparnas arbete med att "hjälpa katolikerna och alla medborgare att förstå hur de skall rösta." Påven sade att biskoparnas kampanj är "ett uttryck för herdarnas omsorg om alla människor, som aldrig får reduceras till ett medel utan alltid måste få vara ett mål. Det säger Herren Jesus Kristus i evangeliet men också människans förnuft."

Vatikanradions skandinaviska avdelning (30. mai 2005)