Nye søstre til Bodø

 Les også:

Tirsdag 7. juni kl 12.15 er de nye dominikanerinner ventet til Bodø. Derved begynner en omfattende prosess med å bevare byens klosterliv å komme i mål.

Det var 23. november 2003 at den triste meddelelse ble offentliggjort at de engelske dominikanerinner hadde besluttet å nedlegge Mariaklosteret i Bodø. Da hadde klosteret nettopp feiret sitt 50-årsjubileum. Og det hersker ingen tvil om at det har betydd veldig mye i Bodø, internt-katolsk, økumenisk, kulturelt og ikke minst for byens barn og unge.

Et omfattende arbeid ble satt i gang - ikke minst fra de nedleggende søstre selv - for om mulig å finne en alternativ løsning. Og 25. september 2004 kunne det offentliggjøres at en liten stiftskongregasjon på Filippinene, Dominican sisters of Our Lady of Remedies, var beredt til å opprette et nytt kloster i Bodø. De engelske dominikanerinner har samtidig sagt seg villig til å hjelpe godt til i oppstartingsfasen. De nye søstre vil etablere seg i nåværende klosterbygning rett ved St. Eysteins kirke og St. Eystein skole.

Men så varte og rakk det med å få innvilget visum til Norge. 12. mai mottok sognepresten faks fra ambassadør Ståle T. Risa i Manila at UDI dagen før hadde innvilget visumsøknadene. Etter ytterligere noe tid er det nå klart når søstrene kommer. I denne omgang dreier det seg om sr. Zenaida S. Nacpil OP og sr. Bibiana Colasito OP. Sammen med dem kommer deres generalpriorinne, sr. Estrellita G. David OP, som jo vil ha det overordnede ansvar for nyetableringen i Bodø.

For den katolske menighet i Bodø er dette svar på mange bønner og en veldig gledelig hendelse. Samtidig er det et sterkt symbolsk uttrykk for hvordan Evangeliet går fra kontinent til kontinent. For tusen år siden kom katolske misjonærer sydfra med Evangeliet til Norden. For fem hundre år siden dro de fra Europa over Amerika til Filippinene. Og der står troen og Kirken nå så sterkt at det er derfra det i dag kommer utsendinger til oss i Europa. Men først og fremst er det et klart uttrykk for at den kristne Kirke, men kanskje spesielt Den katolske kirke, er et verdensomspennende solidarisk fellesskap der alle egentlig over alt er hjemme. (Og som en liten kuriositet kan det tilføyes at pave Johannes Paul II holdt en stor ordinasjonsgudstjeneste i Peterskirken i Roma 27. mai 1979. Blant de som da ble bispeviet, var søstrenes nåværende erkebiskop på Filippinene og deres nye biskop i Tromsø.)

Msgr. Torbjørn Olsen, Sogneprest St. Eystein, Bodø

Melding fra sognepresten i St. Eystein, Bodø/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. juni 2005)

av Webmaster publisert 03.06.2005, sist endret 03.06.2005 - 15:07