Offisiell åpning av pave Johannes Paul IIs saligkåringsprosess

Pave Johannes Paul II (1920-2005)

 Les også:

Johannes Paul IIs salig- og helligkåringsprosess vil bli åpnet offisielt i Roma 28. juni meddelte generalvikaren i bispedømmet Roma, kardinal Camillo Ruini, i Laterankirken ved avslutningen av en tre-dagers konferanse om familieliv og utdannelse forrige uke.

"Tirsdag 28. juni kl. 18.00, her i Laterankirken, under første vesper på høytiden for de hellige apostler Peter og Paulus, vil vi offisielt åpne saligkårings- og kanoniseringsprosessen for vår høyt elskede biskop og pave, Johannes Paul II," sa kardinalen og høstet stor applaus blant de troende som var samlet i katedralen i anledning konferanseavslutningen. "Dette vil bli en stor gave for oss alle og en spesiell grunn til å takke Herren," tilføyde kardinalen.

Det var også i Laterankirken, Romas katedral, at pave Benedikt XVI den 13. mai kunngjorde at han har gitt dispensasjon fra den vanlige ventetiden på fem år for å innlede en saligkåringsprosess. Under begravelsen til Johannes Paul II 8. april krevde mange av de troende på Petersplassen en rask helligkåring med tilrop og bannere med budskapet "santo subito" (helgen nå).

29. mai ble en kunngjøring fra generalvikaren i bispdømmet Roma, kardinal Ruini, publisert på forsiden til den italienske utgaven av Vatikanavisen L'Osservatore Romano og i avisen Avvenire som eies av den italienske bispekonferansen. I kunngjøringen etterlyses vitnesbyrd for eller mot pave Johannes Paul IIs hellighet og også alle hans upubliserte skrifter. I tillegg til publiseringen i avisene, vil kunngjøringen også bli hengende i to måneder på dørene til generalvikariatet i Roma og erkebispedømmet Krakows kurie i Polen.

I kunngjøringen beskrives pave Johannes Paul II som "en mann sterkt preget av bønn, en utrettelig hyrde for den universelle Kirke og et modig vitne for Kristi evangelium." Videre heter det at ryktet om hans personlige hellighet, som allerede var utbredt mens han levde, "eksploderte på strålende vis i tiden rundt hans død."

Saligkåringsprosessen initieres av pavens eget bispedømme, Roma, og i prosessen vil alle skrifter og all dokumentasjon om Johannes Paul II bli undersøkt, hans liv og dyder, vitnesbyrd fra de som kjente ham og analyser av mulige mirakler tilskrevet hans forbønn. I kunngjøringen inviteres alle troende til å kommunisere direkte med generalvikariatet i Roma. Henvendelser om saligkåringsprosessen kan rettes til: Tribunale Diocesano del Vicariato di Roma, Piazza San Giovanni in Laterano 6, Rome, Italy 00184.

Zenit/Catholic World News/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. juni 2005)