Påven och Italiens president diskuterar sekulär stat efter att kyrkan avgjort folkomröstning

24 juni besökte påven Benedictus XVI Italiens president Carlo Azegli o Ciampi i Kvirinalpalatset i Rom. Bägge talade om hur man skall hålla kyrka och stat åtskilda på rätt sätt, en fråga som är ständigt aktuell i Italien efter att italienska kyrkan fick sin vilja igenom i en folkomröstning 12-13 juni. Frågan har varit aktuell alltsedan påven berövades sin världsliga makt 1870 och Vatikanstaten skapades 1929.

Påven Benedictus XVI sade till Italiens president att det är bra att skilja på kyrka och stat men att staten inte kan utesluta etiken som i sista hand bygger på religionen.

-Det är helt riktigt att låta staten vara sekulär så att den världsliga ordningen styrs enligt sina egna normer, men från dessa normer får man inte utesluta etiska normer vars yttersta grundval finns i religionen, sade påven.

Särskilt aktuell är förhållandet mellan kyrka och stat i Italien efter att Italiens katolska kyrka fick sin vilja igenom i en folkomröstning 12-13 juni om embryots rättigheter. Påven, som är statschef i en annan stat, gav sitt stöd till den italienska kyrkans kampanj där kardinal Camillo Ruini uppmanade italienarna att bojkotta och så ogiltigförklara folkomröstningen för att behålla den nya italienska lag som ger ett unikt skydd för det mänskliga embryots rättigheter.

-Den värdsliga sfärens själständighet kan samleva harmoniskt med krav som kommer av en helhetssyn på människan och hennes yttersta öde, sade påven till presidenten.

Italiens president Ciampi sade att relationen mellan Italien och Vatikanen, som löstes med Lateranfördraget 1929, idag är "en förebild av harmonisk samlevnad och samarbete".

-Jag brukar själv visa utländska besökare av alla religioner utsikten från Kvirinalpalatset där man ser ut över staden och ser Michelangelos kupol över Peterskyrkan. Då brukar jag stolt säga till dem: där ligger en annan stat, Vatikanstaten och detta är ett exempel på hur man kan finna en fredlig lösning på konflikter mellan stater.

Kvirinalpalatset var ett av påvarnas sommarpalats innan det togs över av Italiens kungar 1870 och sedan dess presidenter.

Vatikanradions skandinaviska avdelning (25. juni 2005)

av Webmaster publisert 27.06.2005, sist endret 27.06.2005 - 22:42