Pave Benedikts "lille katekisme" lansert i Roma

Under en liturgisk feiring i Vatikanet presenterte pave Benedikt XVI 28. juni en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Siden publiseringen av Den katolske kirkes katekisme i 1992, den såkalte "verdenskatekismen", har behovet vært følt for "en kort, konsis katekisme som inneholder alt og dog bare de vesentlige og grunnleggende elementer i katolsk tros- og morallære," sa paven i forbindelse med lanseringen av den nye "lille katekismen".

Under Den internasjonales kateketiske kongress i 2002 som markerte 10-års jubileet for utgivelsen av verdenskatekismen, ble det foreslått overfor pave Johannes Paul II at et sammendrag av katekismen skulle lages. Paven godtok forslaget og utnevnte allerede i 2003 en spesialkommisjon av kardinaler ledet av den daværende prefekt for Kongregasjonen for troslæren, kardinal Joseph Ratzinger. Et første utkast av minikatekismen ble sendt ut til alle kardinalene og til lederne for bispekonferansene i hele verden. Etter å ha mottatt kardinalenes og bispekonferansenes tilbakemeldinger, som stort sett var positive til utkastet, reviderte kommisjonen teksten på bakgrunn av innspillene. Kardinal Ratzinger signerte introduksjonen til minikatekismen 20. mars i år, og som pave Benedikt XVI signerte han 28. juni det offisielle kunngjøringsdokumentet for katekismen.

Under seremonien i Vatikanet overleverte pave Benedikt den nye kortkatekismen til en rekke personer som symbolske representanter for ulike kategorier av Guds folk: en kardinal (erkebiskop Cristoph Schönborn av Wien, redaktør for verdenskatekismen), en biskop (erkebiskop Angelo Amato, sekretær i Kongregasjonsn for troslæren), en prest, en diakon, en munk og en nonne, en familie (far, mor og datter), to barn, to ungdommer, tre kateketer og en menighetsarbeider.

Så langt er kortkatekismen bare kommet på italiensk, men det er nå opp til bispekonferansene rundt om i verden å godkjenne oversettelser til ulike språk. Oversettelser til andre spåk er allerede påbegynt og den er bl.a. ventet å komme på engelsk senere i år og på tysk trolig allerede til Verdensungdomsdagene i august. Også til norsk vil den bli oversatt, men det er foreløpig ikke bestemt når. Den nesten 800 sider lange verdenskatekismen er utgitt i over 50 oversettelser.

Den italienske utgaven av den nye kortkatekismen er en bok på 205 sider bestående av 598 spørsmål og svar. I tillegg til spørsmål og svar inneholder den i alt 15 bilder (ikoner og andre religiøse bilder) underveis i boken og sentrale katolske bønner og trosbekjennelser i en egen seksjon til slutt. Det er også en stikkordliste med i boken. Alle bønnene i boken bortsett fra bønner fra koptisk, maronittisk og bysantinsk tradisjon, finnes både i italiensk og latinsk utgave. Under presentasjonen kommmenterte paven bruken av latin: "I flere århundrer var det latinske språk bærer og instrument for den kristne kultur." I dag sikrer latinen ikke bare forbindelsen til "røttene", men er også viktig for å styrke "troens fellesskapsbånd" i Den katolske kirke sa paven og oppfordret katolikker til å lære utenat også på latin de vanligste katolske bønnene. Det vil være en hjelp for "troende av ulike språkgrupper til å be sammen, særlig når de er samlet i spesielle anledninger," sa pave Benedikt XVI.

Som kommentar til bruken av hellige bilder i katekismen uttalte paven at "de er en proklamasjon av Evangeliet, og de uttrykker den katolske sannhetens glans ved å vise den fullstendige harmoni som er mellom det gode og det skjønne, mellom 'via veritatis' (sannhetens vei) og 'via pulchritudinis' (skjønnhetens vei)".

Både nær det gjelder struktur og innhold er kortkatekismen en refleks av Den katolske kirkes katekisme. Inndelingen i fire deler er den samme: 1) Trosbekjennelsen, 2) Feiringen av det kristne mysterium, 3) Livet i Kristus og 4) Kristen bønn. Under lanseringen i Vatikanet ble det understreket at dette ikke er en ny katekisme, men en sammenfatning av verdenskatekismen som både er kortkatekismens kilde og modell. I tillegg til struktur- og innholdslikheten, er det mange referanser til "hovedkatekismen" i den nye kortkatekismen.

Erkebiskop Angelo Amato, sekretær i Kongregasjonen for troslæren påpekte at kortkatekismens dialogform har gjort det mulig å lage en mye kortere tekst enn i verdenskatekismen, noe som også kan hjelpe leseren til å gripe innholdet og om mulig også memorere det.

Pave Benedikt uttalte under lanseringen at behovet for en sammenfatning av katekismen ble klart da en rekke bøker som, "mer eller mindre vellykket," forsøkte å sammenfatte katekismens undervisning, kom på markedet. Paven anbefalte minikatekismen for "alle mennesker av god vilje som ønsker å kjenne de uutgrunnelige rikdommer i Jesu Kristi frelsesmysterium." Til slutt i sin preken takket pave Benedikt alle som har medvirket til å lage katekismen og han uttrykte ønsket om at den må tjene som en ny impuls til evangelisering og katekese.

Zenit/KathPress/CWN - Catholic World News/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. juni 2005)

av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 29.06.2005 - 15:02