Skriftemål i hjertet av Verdensungdomsdagene

Forsoningens sakrament spiller en sentral rolle under Verdensungdomsdagen

Under den 20. Verdensungdomsdagen (VUD) i Køln vil forsoningens sakrament spille en sentral rolle sammen med Eukaristien og katekese. Til hjelp for refleksjon over sakramentet har p. Klaus Kluger forberedt en fem siders tekst som vil inkluderes i pilgrimsboken.

Med overskriften "Arise!" legges ti tekster fra Nye Testamentet til grunn for å framheve meningen og viktigheten av sakramentet. I teksten står det blant annet: "Hvorfor sier Jesus til den lamme: 'Dine synder er tilgitt?' Det er fordi der også er en indre lammelse. Vi feiler alltid på de samme punktene, som om feilen tilhører oss."

P. Kluger foretrekker å henvise til skriftemålet som forsoningens sakrament, fordi selve delen der man skrifter sine synder kun er en del av sakramenter, selv om det er en viktig del.

"Det er ikke kun en personlig plikt," forklarer han, "forsoning er gitt av Gud og jeg må akseptere den. Forsoningens sakrament er en mulighet til å bekjenne sine feil og til å endre ens oppførsel." Det viktige, sier han, er "ikke spørsmålet om jeg har kritisert tre ganger, men hvem jeg er som person innerst inne."

P. Kluger skal også organisere et "forsoningssenter" i Køln, som blir delt opp i områder for forberedelser og for takksigelser. Verdensungdomsdagskorset, gitt av Pave Johannes Paul II, skal stå i forberedelsesområdet.

Mellom området for forberedelser og for takksigelser vil det være en paviljong med 100 bord som vil bli brukt som forsoningsstasjoner. Disse er selvsagt plassert langt nok fra hverandre til å garantere diskresjon. Flere hundre prester vil høre skriftemål på forskjellige språk.

Senteret vil bli tatt ned 19. august og satt opp igjen i Marienfeld, hvor de siste dagene av VUD vil finne sted mellom 20.-21. august.

ZEN - Zenit/ KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. juli 2005)