Dato for bispevielse av Bernt Eidsvig

Dato er satt for bispevielse

Biskop-elekt Bernt Eidsvig bispevies den 22. oktober i Oslo.

Klokkeslett for vielsen og i hvilken kirke den vil foregå annonseres senere.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. august 2005)