Presteforflytninger i Tromsø stift

Miroslaw Ksiazek Jan Tetzlaff

P. Miroslaw Ksiazek, kapellan i Vår Frue Menighet i Tromsø, tiltrer stillingen som sogneprest i Harstad den 1. september.

P. Jan Tetzlaff, som til nå har vært kapellan i Harstad, blir fra og med den 1. september vikarprest i Tromsø.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. august 2005)

av Webmaster publisert 05.08.2005, sist endret 05.08.2005 - 13:33