Biskop-elekt Bernt Eidsvig presiserer

I et intervju i Aftenposten 3. august 2005 var min formulering ad ordinasjon av kvinner upresis og ufullstendig. Jeg vil gjerne fastslå følgende:

Kirken er ikke fri til å forandre sin lære eller praksis på dette punkt. Prestevielsen er et sakrament, en guddommelig og ikke en menneskelig ordning. Dette er derfor et spørsmål om hva Gud vil, ikke om menneskelig skjønn. (1) Den hellige skrift gir ingen støtte for en forandring i læren om hvem som kan vies til prester. (2) Den kirkelige tradisjon, slik den forstås av Den katolske og Den ortodokse kirke, er entydig: I Kirkens historie er bare menn blitt gyldig ordinert til prester. (3) Det er ingen konsensus blant de troende om en forandring i lære og praksis. Jeg innser imidlertid at teologer, både katolske og andre, vil stille spørsmål ved Kirkens lære på dette punkt eller være uenig med den. For min del er jeg beredt til å høre på dem og snakke med dem, men jeg har ikke til hensikt å forlate Kirkens standpunkt.

Bernt I. Eidsvig

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. august 2005)