Nærmere 200 katolske ungdommer på vei til Verdensungdomsdagene i Köln

Klikk på bildene for større versjon
Før avreise - deltakerne på NUKs tur utenfor St. Olav kirke
Biskop Gerhard Schwenzer feirer utsendelsesmesse, flankert av fra venstre p. Elias Carr, p. Pablo Dagangon, p. Frode Eikenes, p. Paul Y, p. Grzegorz Gryz og p. Dominikus Thanh
Tirsdag 9. august la størsteparten av deltakerne fra Norge ut på ferden til Tyskland, med Köln som endelig mål. Men først holdt de utsendelsesmesse i St. Olav domkirke i Oslo. Biskop Gerhard Schwenzer var hovedcelebrant, assistert av en rekke prester, som også skal følge med biskopen på turen som er i regi av Norges Unge Katolikker (NUK). Ungdommene begynte å strømme til Akersveien allerede fra morgenen av. Etter messen var det servering og samling i menighetssalen, før avreisen fra Akersveien i tre busser.

I alt er det nærmere 200 ungdommer som reiser fra Norge til Verdensungdomsdagene i Köln. Foruten NUKs 128 deltakere (inkludert biskop, prester, prestestudenter og noen ordenssøstre) er det også en gruppe fra St. Svithun menighet i Stavanger på 57 under ledelse av p. Reidar Voith, og en gruppe fra St. Ansgar menighet i Kristiansand på drøyt 20 under ledelse av p. Heinz-Josef Catrein. NUKs gruppe har klart å fylle opp en av de tre bussene med deltakere fra Midt- og Nord-Norge, som dermed er svært godt representert.

Temaet for Verdensungdomsdagene er "Vi er kommet for å tilbe Ham!" som er hentet fra vismennenes ord i Matteusevangeliet 2, 2. Vismennene er dermed forbilder for pilegrimene som drar til Köln. Paven oppfordrer i sine bønneintensjoner for august til de troendes forbønn for "at Verdensungdomsdagen må vekke og inspirere de unge til å møte Kristus og la ham lede deres liv".

NUKs deltakere til Verdensungdomsdagene i Köln skal først tilbringe en uke i bispedømmet Osnabrück i Tyskland, hvor de skal bo hos vertsfamilier og bli kjent med lokale menigheter. Den 15. august reiser deltakerne til hoveddelen av Verdensungdomsdagene. Alle deltakerne fra Norge skal møtes der, og bo sammen på en skole i Bonn. Der skal de blant annet ha katekese ved biskop Anders Arborelius av Stockholm og biskop Schwenzer. Ved disse arrangementene skal også deltakerne fra Sverige være med. Verdensungdomdsagene kulminerer med våkenatt sammen med paven lørdag 20. august og påfølgende messe søndag 21. august. Du kan lese mer om programmet både i Osnabrück og i Köln på NUKs egne hjemmesider for Verdensungdomsdagene.