Verdensungdomsdagen 2005 er over

200 norske ungdommer på Verdensungdomsdagen i Køln 2005

Under avslutningsmessen på Verdensungdomsdagene (VUD), søndag 21. august, ledet Pave Benedikt 16. en meditasjon over Eukaristien, med den hensikt å få de fremmøtte ungdommene til å erkjenne at Den Hellige Messen er kjernen i det kristne liv og den kristne tilbedelse.

Den norske delegasjonen var plassert sammen på et felt bare ca 300 meter fra alteret på Marienfeld. Selv om plassen på feltet ikke var god nok til at alle kunne sette opp leir i nærheten av hverandre ble det til at man vandret til hverandre for å kunne feire aftenbønn, morgenbønn og messe sammen. Plassmangelen skyldtes ikke mangel på grunnareal, men heller det faktum at feltet skulle deles men noen tusener andre ungdommer.

"I Eukaristien er det tilbedelsen som forener oss," sa Paven, og vektla at Kristi kirke må være fullstedig forenet med Kristi offer.

I prekenen vekslet Paven mellom språkene, tysk, engelsk, spansk, italiensk og fransk, for å på best mulig måte nå ut til millionen med VUD- deltagere på Marienfeld, et parkområde i utkanten av Køln. Han la vekt på at dagens ungdom må unngå å falle i de feller lagt av dagens sekulære kultur, en kultur der Gud ikke kommer i første rekke, og som yngler sekter som gjør religion til et forbrukerprodukt. Under Vigilien kvelden før, preket Paven om hvordan det er "Troen på Gud, og ikke menneskapte ideologier, som forandrer verden".

Mot slutten av arrangementet sammenlignet Benedikt 16. pilegrimene som var samlet på Marienfeld med De Tre Vise Konger etter at de hadde kommet frem til Betlehem: "Deres reise var nå over. De hadde nådd sitt mål. Men det var nå de skulle påbegynne en ny reise, en indre valfart som kom til å forandre livene deres".

Etter å ha utropt Sydney, Australia, som vert for VUD 2008, takket han de tyske arrangørene for deres vertskap og lyste sin velsignelse over menneskemengen. Paven forlot Marienfeld til lyden av applaus og de gjentatte heiaropene som unisont lød: "Benedetto".

Mer informasjon om den norske deltagelsen på VUD 2005 kommer i neste nummer av Broen, og i neste utgave av Q - Katolsk Ungdom.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. august 2005)