Oslo katolske bispedømme: Tid og sted for bispevigsel fastsatt

Biskop-elekt Bernt Eidsvig Can.Reg.

 Se også:

Det er nå klart at vigslingen av biskop-elekt Bernt Eidsvig vil finne sted i Trefoldighetskirken i Oslo, lørdag 22. oktober kl. 12.00.

I utgangspunktet ville det ha vært naturlig å holde ordinasjonsmessen i St. Olav katolske domkirke. Denne kirken har imidlertid ikke kapasitet til å huse en slik anledning. Ut fra et ønske om at flest mulig skal få anledning til å delta på messen, har man valgt å forespørre Trefoldighet menighet om leie av Trefoldighetskirken. Trefoldighetskirken kan romme rundt 1000 mennesker, og ligger dessuten like i nærheten av St. Olav kirke.

Det planlegges også en kirkekaffe/ mottakelse i etterkant av messen. Det er foreløpig ikke avklart hvor denne skal være. Flere detaljer vil komme etter hvert.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. august 2005)