Invitasjon til bispevigsel

Biskop-elekt Bernt Eidsvig Can.Reg.

 Se også:

VELKOMMEN TIL BISPEORDINASJON!

Oslo katolske bispedømme inviterer alle troende til den høytidelige ordinasjonen av biskop-elekt Bernt I. Eidsvig Can. Reg.

Ordinasjonsmessen finner sted den 22. oktober kl. 12.00 i Trefoldighet kirke i Oslo (Akersgaten 60).

Hovedkonsekrator er biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo. Konkonsekratorer er emeritert biskop av Oslo John Willem Gran O.C.S.O. og biskop Anders Arborelius O.C.D. av Stockholm.

Etter messen er alle hjertelig velkomne til mottagelse/kirkekaffe i Akersgata 59 (1. etasje Kulturdepartementet). Denne vil være innenfor tidsrommet kl. 1400-1600.

I St. Olav domkirke vil det være en seremoni kl. 17.00 hvor Eidsvig formelt overtar som biskop av Oslo, eller tar bispedømmet i besittelse, som det heter. Denne handlingen må skje i bispedømmets domkirke og bevitnes av Konsultorkollegiet.

Vi håper på og regner med stort oppmøte denne store dagen og ber derfor folk om å møte i god tid til messen - om mulig minst en halv time før.

Velkommen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. september 2005)