Dom Bruno Semple tilbake til Østerrike

Dom Bruno Richard Semple

Dom Bruno Richard Semple er utnevnt til sogneprest i en liten menighet i Østerrike. Han forlot Bergen den 8. august.

Dom Bruno kom til Norge den 30. august 2004 og har fungert som hjelpeprest med delansvar for St. Paul menighets sjelesorg på engelsk, samt ansvar for messene på spansk.

Menigheten skriver i menighetsbladet for St. Paul:

"Vi takker Dom Bruno hjerteligst for innsatsen i St. Paul menighet, særlig i de engelske messer og i kontakten med de spansktalende, og ønsker ham alt godt i det nye oppdraget!"

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. september 2005)

av Webmaster publisert 13.09.2005, sist endret 13.09.2005 - 14:45