Pater Teodor Famula løses fra sine oppgaver som sogneprest

Pater Teodor Famula

I et brev til Sta. Birgitta menighet i Fredrikstad skriver biskop Gerhard Schwenzer følgende:

Kjære menighet,

i forbindelse med sin 70-års dag og på sterk anbefaling av sin lege har pater Teodor Famula OMI bedt om å bli løst fra sine oppgaver som sogneprest ved Sta. Birgitta kirke i Fredrikstad.

Pater Famula kommer til å forlate menigheten i nærmeste fremtid. Innen da regner vi med å få etablert en vikartjeneste i menigheten før vi finner en permanent løsning en gang i løpet av det kommende år.

Jeg benytter anledningen til å takke pater Teodor Famula for sin tjeneste i vårt bispedømme. Måtte Gud rikelig gjengjelde ham alt han har gjort for Kirken i Skandinavia.

+ Gerhard Schwenzer, Biskop

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. oktober 2005)

av Webmaster publisert 07.10.2005, sist endret 07.10.2005 - 12:44