Caritas Norge støtter hjelpearbeidet i Mellom-Amerika og i Pakistan/India

 Se også:

Du kan også hjelpe!

Lokale Caritas-organisasjoner er i gang med hjelpearbeidet både etter orkanen Stan i Guatemala og El Salvador og etter jordskjelvet i Pakistan og India. Caritas Norge har foreløpig bevilget kr. 200.000 til arbeidet i forbindelse med hver av disse katastrofene.

Behovene er imidlertid store, og Caritas oppfordrer derfor alle til å støtte hjelpearbeidet. Send ditt bidrag nå til Caritas, konto 8200.01.93433. Merk innbetalingen "Orkan" og/eller "Jordskjelv".

Oppfordring fra Caritas Norge (13. oktober 2005)