Caritas Norge søker programkoordinator

Caritas Norge har et ledig vikariat som programkoordinator.

Vikaren vil primært arbeide med prosjektadministrasjon og -oppfølging, herunder rapport- og søknadsskriving, budsjett/økonomi-oppfølging, kontakt med partnerorganisasjoner. Reisevirksomhet må påregnes.

Det kreves

  • erfaring fra bistandsarbeid
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • god beherskelse av engelsk og fortrinnsvis spansk skriftlig og muntlig
  • fleksibilitet og samarbeidsevner
  • evne til å sette seg inn i, og arbeide med respekt og forståelse for, andre kulturer

Den som ansettes må kunne være lojal mot Caritas' katolske grunnsyn. Kjennskap til Kirkens sosiallære vil være et fortrinn.

Vikariatet varer fram til 31. desember 2006. Tiltredelse 1. januar. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem.

Søknad med CV sendes Caritas Norge senest 15. november 2005.

Melding fra Caritas Norge (pb/mt) (19. oktober 2005)