Mange gjester til bispevigselen

 Se også:

En rekke gjester vil være til stede ved Bernt Eidsvigs bispevielse i Trefoldighetskirken 22. oktober. De tre konsekrerende biskoper er biskop-elektens to forgjengere i Oslo katolske bispedømme Gerhard Schwenzer SSCC (1983-2005, hovedkonsekrator) og John Willem Gran OCSO (1964-1983), og Stockholms katolske biskop Anders Arborelius OCD.

Blant mange andre vil de følgende delta:

Celebranter:
Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. (hovedkonsekrator)
Biskop emeritus John Willem Gran OCSO (ko-konsekrator)
Biskop Anders Arborelius OCD (Stockholm, ko-konsekrator)
Erkebiskop Giovanni Tonucci (Den pavelige nuntius til Norge)
Abbedene Bernhard Backovsky (Stift Klosterneuburg), Maurice Bitz (abbed-primas for konføderasjonen av augustinerkorherrer) og Anthony Maggs (tidligere abbed-primas)
Biskopene Dr. Maximilian Aichern OSB (Linz), Johannes Gijsen (Reykjavik), Józef Wrobel SCJ (Helsinki), Czeslaw Kozon (København), Hans Ludvig Martensen SJ (København, emeritert), William Kenney CP (Stockholm), Georg Müller SSCC (Trondheim), Gerhard Goebel MSF (Tromsø), Franz-Josef Bode (Osnabrück)
Korherrer fra Stift Klosterneuburg
Prester i Oslo katolske bispedømme
 
Mag. Anton Höslinger Can.Reg. er seremonimester, og diakoner og ministranter fra Oslo katolske bispedømme assisterer ved celebrasjonen.
Spesielt inviterte gjester:
Representanter fra det diplomatiske korps, og fra andre trossamfunn i Norge
Bernt Eidsvigs nærmeste familie
Det katolske utland:
Baron Georg Freiherr von und zu Brenken (president for Bonifatiuswerk)
Dorothea Olbrich (leder for St Ansgarius-Werk Osnabrück und Hamburg)
Det katolske Norge:
Forstanderinnene for ordenssamfunnene, ordenssøstre og ordensbrødre
Menighetsrådsledere
Representantene i Pastoralrådet
Kirkelige assistenter, rektorer ved katolske skoler, representanter for katolske organisasjoner, ansatte i bispedømmets administrasjon

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)/mt (21. oktober 2005)