Bernt Eidsvig ny biskop av Oslo katolske bispedømme

(Klikk på bildene for stor versjon)

 Se også:

Lørdag den 22. oktober 2005, klokken 12.00, ble Bernt Eidsvig ordinert til biskop. Klokken 17.00 samme dag tok han Oslo katolske bispedømme i besittelse.

Ordinasjonen som fant sted i Trefoldighetskirken i Oslo varte litt i underkant av to timer med rundt 1200 tilstedeværende. Blandt disse var det mer enn 100 prester, inkludert 13 biskoper, i tillegg til andre ordensfolk og gjester.

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. var hovedkonsekrator mens biskop emeritus John Willem Gran OCSO og biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm fungerte som ko-konsekratorer.

Biskop Bernt Eidsvig tok bispedømmet i besittelse samme ettermiddag under en seremoni i St. Olav domkirke.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. oktober 2005)