Prestestudent Fredrik Hansen mottok sitt kandidatur

 Se også:

Fredag den 4. november ble prestestudent Fredrik Hansen tildelt sitt kandidatur av biskop Bernt Eidsvig

Dette skjedde under kveldsmessen i St. Fransiskus Xaverius kirke i Arendal. Biskopen var hovedcelebrant mens p. Sigurd Markussen, p. Rolf Bowitz, p. Frode Eikenes, msgr. Torbjørn Olsen og viserektor ved Allen Hall, fader Anthony Dwyer koncelebrerte.

Kirken var fullsatt og etter messen hadde menigheten stelt i stand en mottagelse i anledning Fredrik Hansens kandidatur og biskop Eidsvigs første offisielle menighetsbesøk. De nasjonale gruppene hadde tilberedt mat, kaker og kaffe i tillegg til underholdning med pianospill og taler ved b. Eidsvig, p. Sigurd og representanter fra menigheten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. november 2005)

av Webmaster publisert 07.11.2005, sist endret 07.11.2005 - 14:52