Norge: Biskop Eidsvig gjestet "Åpen Dag" ved St. Fransiskus Xaverius skole

Lenkeadressen er: http://www.stfx.no/?artikkel=377