Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. har 9. desember 2005 utnevnt p. Berislav Grgic til biskopelig vikar for innvandrersjelesorgen. Utnevnelsen gjelder fra 1. januar 2006. Han overlapper påtroppende generalvikar, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. frem til 1. mars 2006 av hensyn til kontinuitet i stillingen.

Stillingen som biskopelig vikar for innvandrersjelesorgen er ny i bispedømmet. Den vil i likhet med generalvikaren inngå som fast medlem av Konsultorkollegiet og Presterådet. Kontoret, som settes i stand i disse dager, vil være i Akersveien 5 ved siden av generalvikarens kontor.

Andre utnevnelser som gjelder fra 1. januar 2006:

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2005)

av Webmaster publisert 13.12.2005, sist endret 13.12.2005 - 16:45