Beklager publiseringen av karikaturtegninger av profeten Muhammed

Den Nordiske Bispekonferanse har sendt ut en pressemeldig vedrørende de siste dagenes uro etter at den danske avisen Jyllands-Posten trykket karikaturtegninger av profeten Muhammed. Se en faksimile av pressemeldingen på engelsk. Den norske oversettelsen lyder slik:

Generalsekretær H. E. Biskop William Kenney CP

2. februar 2006

Den Nordiske Bispekonferansen beklager publiseringen av karikaturtegninger av profeten Muhammed

Den danske avisen Jyllands-Postens publisering av karikaturtegninger av profeten Muhammed har vakt stor oppmerksomhet blant muslimer og andre verden over. Mange har opplevd at deres religion har blitt angrepet og nedverdiget.

Den romersk-katolske bispekonferansen i de nordiske land beklager dette angrep på religionen og den skade det utvilsomt har skapt blant våre muslimske venner. For det store flertall av mennesker er religionen noe som gir livet mening, og dens grunnsetninger er kilden til de tradisjoner og regler som de lever etter. Gang på gang synes det som om visse opinionsdannere i Norden føler seg fullstendig fri til å si hva som helst uten å vise noen respekt for andre menneskers overbevisning og tro. Vi hilser velkommen en fri og åpen diskusjon som søker sannheten, men i en sammenheng og et klima av gjensidig respekt og kunnskap om hva det er man snakker om.

Vår omtanke går til våre muslimske søstre og brødre og vi forsikrer dem om våre bønner til den ene Gud som vi tror på, om at han vil støtte oss og gi oss sin beskyttelse.

Biskop William Kenney
Titularbiskop av Midica
Generalsekretær i Den Nordiske Bispekonferanse

Den Nordiske Bispekonferanse er fellesorganet for de katolske biskopene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

For ytterligere kontakt:
Den Nordiske Bispekonferansens sekretariat
E-post  nbk@bishopsoffice.org Telefon  +46 (0)31-709 57 15 Telefax  +46 (0)31-49 21 70

Pressemelding fra Den Nordiske Bispekonferanse (2. februar 2006)

av Webmaster publisert 02.02.2006, sist endret 02.02.2006 - 16:00