P. Oddvar Moi på studiepermisjon i Roma

Oddvar Moi Kapellan ved St. Paul menighet i Bergen og skoleprest ved St. Paul skole, Oddvar Moi, dro den 1. februar på studiepermisjon til Roma. Roma-oppholdet vil vare ca. et halvt år, og fylles med studier i økumenisk teologi ved det pavelige universitetet Angelicum.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / P. Oddvar Mois hjemmeside (2. februar 2006)

av Webmaster publisert 02.02.2006, sist endret 31.01.2012 - 12:54